Poseidon Cryptotocht

Digitale Crypto 2020

Om het cryptobrein in vorm te houden, staan hieronder 15 crypto- en anagrammen. Deze hebben -uiteraard- alle betrekking op Amsterdam. Omdat we dit jaar niet kunnen varen, hoeft de oplossing niet per se over water bereikbaar te zijn…

De opgaven van de digitale cryptotocht 2020

6 oktober 2020:
En Uitslag Digitale Crypto 2020


Nationale Cryptotocht 2021

Op de mogelijkheid in te schrijven voor de eerstvolgende (vaar)editie van de Nationale Cryptotocht, die we in september 2021 hopen te kunnen organiseren, komen we volgend jaar terug.

Hartelijke groeten, 
De Cryptocommissie: Suzanne, Klaartje, Mirjam, Hugo en Sandor


 

63ste Cryptotocht op zondag 19 september 2021

ROEIEN & PUZZELEN DOOR DE AMSTERDAMSE GRACHTEN

Algemene informatie

Ieder jaar organiseert Poseidon een puzzeltocht door de Amsterdamse grachten. Aan deze tocht kunnen ploegen uit heel Nederland meedoen. Buitenlandse ploegen zijn vanzelfsprekend ook welkom. Het is dan wel handig dat je de Nederlandse taal enigszins machtig bent. Aan de hand van meerkeuzevragen, gps-opdrachten of kompasaanwijzingen moeten de deelnemers een ochtend- en middagroute uitstippelen. Onderweg moeten talloze puzzelvragen (zoals cryptogrammen en anagrammen) worden opgelost, waarbij de antwoorden te vinden zijn langs het water, bijvoorbeeld op gevelstenen, naambordjes en reclamezuilen.

Na afloop wordt er op Poseidon een maaltijd geserveerd en worden de antwoorden en winnaars bekendgemaakt.

Deelname

Bij deelname verzoeken wij u eigen boten mee te nemen, dit heeft voor u het voordeel dat u gegarandeerd bent van het juiste materiaal en u niet afhankelijk bent van leenmateriaal. Mocht het verzorgen van eigen materiaal niet mogelijk zijn dan is er de mogelijkheid om een leenboot aan te vragen, een wherry of C4. De kosten hiervan zijn 45 euro. Afhankelijk van de beschikbaarheid en inschrijving wordt de bootindeling gemaakt.

Zorg voor tijdige inschrijving ivm het maximum aantal deelnemende boten van 20.

Betalen bij inschrijving

Uw deelname is geldig als het inschrijfgeld, de kosten voor het diner en eventuele kosten voor het huren van een boot bij inschrijving zijn overgemaakt naar NL70INGB0000029800 t.n.v.  ‘penn. RZV Poseidon’, o.v.v. “Cryptotocht 2021”, o.v.v. naam roeivereniging en contactpersoon.

De inschrijving en betaling dient uiterlijk 1 september te hebben plaatsgevonden of zoveel eerder indien het maximum aantal deelnemers is bereikt.

Aanvangstijdstip: 9:00 uur koffie en uitleg over de tocht; 10:00 uur start
Locatie: Jan Vroegopsingel 4, Amsterdam
Kosten: deelname Cryptotocht 11 euro / diner: 13 euro
Leenboot: 45 euro

Prijzen: 1ste, 2de en 3de prijs en de Nol van Boele-prijs (dit is de prijs voor de beste niet-Amsterdamse roeivereniging)

Graag tot ziens in 2021!
De Cryptocommissie

Info: cryptotocht@rzv-poseidon.nl