30 okt en 1 nov: November Spar

Novembervieren – November Spar

De landelijke wedstrijd Novembervieren is afgelast, omdat de organisatie de wedstrijd niet veilig op de normale manier kan organiseren. Als alternatief wordt gewerkt aan een kleinschalig variant voor Amsterdamse ploegen en, als er voldoende ruimte overblijft, een beperkt aantal gastploegen.

De spar vindt plaats op zaterdag 30 oktober en zondag 1 november.
Er zijn blokken Studenten, Jeugd en Veteranen,
er kan worden gestart in C4, 4x+, 4+ en 8+.

29 sept: Soos gesloten

Update Coronamaatregels: soos gesloten

Tijdens de persconferentie van 28 sept zijn ook strengere coronamaatregels aangekondigd voor sportverenigingen. Voor Poseidon is de belangrijkste maatregel dat vanaf morgen (29 september) 18:00 uur sportkantines gesloten worden. Dit betekent dat er geen koffie, etc. meer gedronken mag worden in de soos, de bardiensten op zaterdagochtend komen te vervallen, zaalverhuur afgelast wordt, en er na de outdoor niet samen gegeten kan worden. De training buiten gaat wel gewoon door (zie bericht hieronder). Ook mag er nog steeds geergometerd worden. Het coronaprotocol zal zo snel mogelijk geupdate worden met de nieuwe regels.

Hoewel het jammer is dat we voorlopig moeten stoppen met sociale activiteiten in de soos, zijn we blij dat het roeien door kan gaan. We hopen dat de situatie snel verbetert. Tot die tijd vertrouwen we erop dat iedereen zich aan de nieuwe maatregels houdt.

Het bestuur

27 sept: Deze Franse dame is kneedbaar

Beste leden van Poseidon,

Al sinds 1957 organiseert de Roei- en Zeilvereniging Poseidon uit Amsterdam jaarlijks een puzzeltocht door de Amsterdamse grachten. Aan deze Nationale Cryptotocht (begonnen als de ‘Handicaptocht’) doen elk jaar ploegen mee uit heel Nederland, en soms ook uit het buitenland. De deelnemers roeien door de Amsterdamse grachten en moeten daarbij tientallen cryptogrammen en anagrammen oplossen. Bij het oplossen spelen objecten in en langs het water een sleutelrol, zoals gevelstenen, naamborden en reclamezuilen.

Begin dit jaar is de Cryptocommissie van Poseidon enthousiast begonnen met het organiseren van de 63ste editie, die vandaag zou plaatsvinden. Echter, vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen op de langere termijn, moesten we in mei helaas besluiten om de cryptotocht dit jaar niet door te laten gaan. Aan onze lange traditie komt uiteraard geen eind. We gaan ervan uit dat we volgend jaar september alsnog de 63ste Cryptotocht kunnen laten plaatsvinden. Daarop komen we in de loop van 2021 terug.

Om het cryptobrein in vorm te houden, staan hieronder 15 crypto- en anagrammen. Deze hebben -uiteraard- alle betrekking op Amsterdam. Omdat we dit jaar niet kunnen varen, hoeft de oplossing niet per se over water bereikbaar te zijn…

Je mag de vragen delen met (oud) teamgenoten en proberen samen op te lossen, maar het mag ook individueel. Graag het antwoord onder elke vraag noteren en het geheel sturen naar cryptotochtposeidon@gmail.com.
Inzendingen moeten uiterlijk zondag 27 september 2020 binnen zijn.

De winnaar krijgt de grote eer deze unieke Digitale Crypto 2020 te hebben gewonnen en een gegarandeerde startplaats in de eerstvolgende (vaar)editie van de Nationale Cryptotocht.

Veel succes!

De Cryptocommissie van Poseidon
 

1.         Deze Franse dame is kneedbaar

2.         Pa’s radio

3.         In dit royale huis houdt men droge voeten

4.         Is rat?

5.         De magere spanjaard vecht hier in het zand

6.         Literaire tuin

7.         Standplaats in het midden van Mokum

8.         Proost op de noordelijke buurman

9.         Te smal

10.       Moedige handelsplaats

11.       Het slaapgebrek is zichtbaar

12.       Fries meisje neemt de leiding

13.       Einde aan het tijdperk

14.       Niet de kop maar…

15.       Het water met een lange

2 sept: Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging ALV 2 september

Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 2 september. Voor de duidelijkheid: dit is de uitgestelde vergadering van april 2020 en de vergadering vindt plaats als fysieke bijeenkomst in de soos.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Poseidon

Op de agenda staan (onder andere):

  • Jaarverslag 2019
  • Nieuwe bestuurssamenstelling
  • Update financiën
  • Update bouwplannen ergometerruimte

De agenda en overige vergaderstukken worden binnenkort verspreid via de PoseidonDigitaal. Daarnaast komen ze op de website komen te staan en zullen ze ter inzage in de soos worden gelegd.

Het bestuur