2 september: Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur heeft alvast een datum geprikt voor de ALV. Deze vindt plaats op woensdag 2 september. Op de agenda komen in ieder geval het jaarverslag 2019 en de bestuursamenstelling.

We hopen dat de ALV kan plaatsvinden in de soos. De officiële uitnodiging, agenda en stukken volgen t.z.t.