Inschrijfformulier

Ja, ik word lid van Poseidon!

Ondergetekende verklaart lid te worden van Roei- en Zeilvereniging Poseidon overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en verklaart goed te kunnen zwemmen en in het bezit te zijn van een WA-verzekering. Leden van Poseidon zijn automatisch lid van de KNRB en onderworpen aan het doping- en tuchtreglement (www.knrb.nl).

Het lidmaatschap bedraagt per jaar: € 304,28.  Daarbij komt eenmalig inschrijfgeld € 25,00. Word je later in het jaar lid, dan wordt de contributie (behalve de toeslagen) pro rata berekend.  Voor dat bedrag kun je onbeperkt komen roeien als je eenmaal bent afgeroeid. Meer info


Ben je in het bezit van een geldige studentenkaart? Dan heb je recht op korting.
Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Roei- en Zeilvereniging “Poseidon” om van zijn/haar ondergenoemde rekeningnummer bedragen af te schrijven die ondergetekende is verschuldigd aan lidmaatschapsgeld.